Register

Виртуални Интерактивни Изкуства

 

Интернет като „нова сценична среда

 

 

Трупата

Виртуален-Интер-Активен театър – VIA THEATRE

 

10 студенти завършващи  НАТФИЗ (клас проф.Д.Рускова) обединени от желанието да останат заедно и след студентската сцена търсят начин да продължат съвместния си творчески път. В.Велев (преподавател в НАТФИЗ и научен сътрудник към БАН) посветил последните години в изследване на приемствеността между новата информационна среда и класическото зрелищно изкуство им предлага нетрадиционно решение – ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН ТЕАТЪР.

Провокирани от тази идея и окрилени от силния зрителски интерес към техния спектакъл „Жажда” те решават да потърсят нов път в общуването си с младия зрител на 21 век, чиито интереси, разбирания, вкусове, критерии и ценности все по силно се формират под влияние на Интернет и новите компютърни технологии. Така се ражда „VIA” – V-(виртуален) I-(Интер) А-(активен) театър

 

„VIA театър” е театър основан на една нова идейна и естетическа платформа.

Смислово тя се съдържа в самата абревиатура:

 

Път КЪМ, ПРЕЗ, ЧРЕЗ, … театъра, изкуството, хората, собственото ни усъвършенствене, …. Път който свързва духовното и прагматичното, традицията и иновацията, естетическото и технологичното, старото и новото…

Така избират пътя на лабораторията, на изследването и търсенето:

търсим път към нова театрална изразност – нова посока в това древно изкуство – театъра

търсим нов път към сърцата на хората (- на съвременната и бъдещата публика към новата тип аудитория, израстваща в компютъризирания бездуховен свят на новите технологии)

Търсим с новите изразни средства път към новата тип аудитория, израстваща в компютъризирания бездуховен свят на новите технологии,

Търсим нов път към собственото си усъвършенстване

Защото в нашата работа става важен е пътя чрез който се стига  резултата

Всичко към което се стремим от само себе си се ражда по Пътя! Защото когато целта е пътя, а не самоцелния резултат, то всеки миг е готов резултат!

 

 

Смисълът е в пътя

На лабораторен принципи

Той е театър лаборатория, в който се изследва промяната в общуването между хората, повлияно от интернет и технологиите, и последствията човешки ценности и идеали, които са подложени на сериозна атака от свръх динамичното технологично развитие и „кибернетизиране” на съвременното ни общество.

Виртуален – защото той притежава своя виртуална сцена в Интернет. Самите членове на театъра са актьори от различни театри в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Сливен). Те си дават виртуална среща на кибер-сцената на ВИА – там те се събират, изследват, репетират и експериментират, и където подготвят своите бъдещи представления предназначени за виртуалното информационно пространство. В стратегията на театъра намерението по-голямата част от бъдещите театрални проекти да бъдат предназначени едновременно и за виртуална и за реална сцена.

ИнтерАктивен – защото в работата си младата театрална трупа изследва „интерактивната импровизация”, новият сценичен език във виртуалното информационно пространство, новите комуникационни принципи на взаимодействие в нея и тяхното ТЕАТРАЛНО приложение и в реална, и във виртуална среда.

Това е пространство в което можеш да създаваш търсейки, да преоткриваш стари истини с нови средтсва

 

Накратко с една дума:

– Март, 2007, „Жажда” – авторски спектакъл на В. Велев

– Начало на практически изследвания за прилагане на новите принципи на комуникация от информационната среда в реалното театрално времепространство театърът поставя с:

– Април, 2007  – Експериментален интерактивен подход към сценичното изграждане на характери в Комедия ДелАрте на  сцената – Театър Комедия, Загреб, Хърватска, В.Велев

– Април – Юли, 2007, Уъркшоп – лаборатории „инерактивна импровицация на движението” „Интерактивна импровизация в класическа драматургична структура” на реж. В. Велев в сътрудничество с реж. Зл. Свибен довело до реализацията на две театрални постановки:

– Юни, 2007 – „Магьосникът от ОЗ”, Детски театър, Осийек, Хърватия, (Djece Kazaliste OSIJEK, Hrvatska) постановка Зл.Свибен, , движение, импровизация, пластически характери- В.Велев

– Юли, 2007 – „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви” Том Стопард, постановка Зл. Свибен, реж. опродукция фондация „Осийечко Лято на Културата”, Осийек, Хърватия

– Септември, 2007 – Стартиране на работа по Програмна схема „ВИРТУАЛНО ИНТЕРАКТИВНО ЗРЕЛИЩЕ”-  „Моето лична виртуална постановка”

– септември  2007 г. ВИА Театър създава първата в България виртуална интерактивна сцена www.via-theatre.net

 

– Януари на 2008 бе осъществено  първото интерактивно виртуално представление „Пързалката” –  чрез което ВИА театър свърза интерактивно виртуално сцената на Държавен Куклен театър – гр. Бургас  и публика от  българския център в Вашингтон, САЩ и хърватска публика в Академия за театрално изкуство, Осийек, Хърватска

– В подготовка са виртуалната постановка ИСТОРИИ „НА ЛИНИЯ” интерактивна постановка предназначена и за реална и за виртуална сцена „Смърт за един лев” и  в коопродукция с Варненския Куклен Театър която ще бъде създадена едновременно на сцената на Варненския Куклен Театър и Академия по изкуствата – Осийек.

 

Театърът работи в сътрудничество със звеното „Телекомуникации” ИМИ (Институт за математика и информатика) БАН