Register

Сенките на нашите души

ГЛЕДАЙ

За спектакъла

Спектакълът „Училище за Зрение или сенките на нашите души“ е една алегорична
история за това, как и с какво гледаме света – с очите, с разума, с емоциите и чувствата,
с егото или със сърцето и душата. История за това и какво виждаме – опаковката или
същността. И кого виждаме – себе си или другите. И как сами създаваме света, в който
живеем.
Мултижанров хибриден интерактивен спектакъл съчетаващ Театъра на Сенките,
Театъра на Визуалната импресия, Невербалния телесно-експресивен театър с новите
художествени принципи на интерактивното зрелище на бъдещето.
Незрящите актьори от НЕВИЖДАН ТЕАТЪР, заедно със зрящите си бъдещи колеги,
студенти от НАТФИЗ, въпреки липсата си на зрение, ще представят спектакъл на сенки,
като чрез него ще реализират нов начин на комуникация с публиката –
представлението ще се играе на три екрана едновременно – в “жив” план и на сенки,
осъществявайки интеракция между тях във физическа и във виртуална среда, както и
възможност за интерактивно възприятие от страна на зрителите.

 • Режисьор:
  • Велимир Велев
 • Актьорски състав:
  • Верка Захариева (незряща актриса)
  • Бехие Ахмед (незряща актриса)
  • Биляна Цолова
  • Грета Георгиева
  • Даниела Ивайлова
  • Десислава Иванова
  • Диана Петрова
  • Илиана Гаминчева
  • Марина Атанасова
  • Павел Тодоров
  • Ралица Николова
 • Творчески и сценарен екип:
  • Лазар Панев
  • Анна Димитрова
  • Антония Велева
  • Росица Атанасова
  • Николай Шопов